Står et oppussingsprosjekt på agendaen?

. 4 min read . Written by Cathrine Sæther
Står et oppussingsprosjekt på agendaen?

Her er noen gode tips for et vellykket resultat

Oppussing kan være en stressende affære, men det er ingen grunn til at ditt prosjekt trenger å være det. Med litt god planlegging, realistisk budsjett, fokus på seriøst arbeid og en optimistisk innstilling, kan oppussing være både gøy og givende. Her er noen tips.

1. Planlegging, planlegging og mer planlegging

Om det er én nøkkelingrediens i oppskriften på en vellykket oppussing, er det god planlegging. Ta deg god tid til å tenke på hva du skal bygge eller pusse opp. Samle inspirasjon på enten Pinterest eller i en bildemappe for å bli enig om en visjon av ønsket sluttresultat. Ønsket planløsning bør være på plass innen du starter med riving samt belysningsplan og el-plan. Hvis du har komplett sett med rivingsplan, planløsning og belysningsplan er det lettere for håndverkere å se hva dere ønsker å gjøre, og gi et mer nøyaktig prisestimat på jobben. Hva er tidslinjen på prosjektet? Det er lurt å ta stilling til dette innen du får håndverker på befaring.

2. Budsjett - Tenk godt gjennom hva du ønsker deg, hva du trenger og hva som er realistisk

Hva du ønsker deg og hva du trenger er ofte to forskjellige ting. En oppussing er gjerne et kompromiss mellom disse to hensynene. Hva er gjennomførbart gitt tiden og budsjettet du har til disposisjon, hva må du prioritere og hva må du legge fra deg? Det er viktig å ha et realistisk og gjennomtenkt budsjett for en god prosess og lykket sluttresultat. Her må du også ta hensyn til ønskene til andre i husstanden og gjerne bli enige før dere setter igang. Det er dyrt å pusse opp, men med en god plan kan du se hvor du eventuelt kan kompromisse for å få til mer budsjettvennlige løsninger. Hva kan gjenbrukes av det som allerede er i boligen.

3. Undersøk løsnings- og materialalternativer

Uansett hva du skal pusse opp, er det alltid mer enn nok valg å ta. Ønsker du deg fliser eller andre overflatematerialer, og i så fall, i hvilket format, farge og materiale? Skal du kjøpe møbler eller få bygd spesialtilpasset inventar? En nisje i dusjen må eksempelvis planlegges tidlig i prosjektet i forhold til plass, rør og evt. det elektriske om du ønsker belysning. Hva slags stemning og funksjon skal belysningen ha? Leveringstider på materiale og interiør som skal inn i prosjektet er også viktig å få oversikt på slik at ikke byggeprosessen stopper opp fordi du mangler fliser, gulv eller andre armaturer.

Disse valgene utgjør forskjellen på et enkelt og rimelig prosjekt, og et luksuriøst og kompleks prosjekt. Ta deg derfor god tid til å undersøke muligheten for spesialtilpassede løsninger, ulike materialer og farger, og prisnivået på disse. Interiørarkitektens kompetanse og erfaring kommer godt med når disse valgene skal tas.

4. Sjekk om det er noen tiltak som kan kombineres for lavere enkeltpris

Når du først er i gang med et bygg- eller oppussingstiltak, er det gjerne slik at det er mulig å kombinere det med andre tiltak for en lavere pris. La oss for eksempel si at du skal bytte ut gulvet, er dette en ypperlig mulighet for å legge gulvvarme. Som enkelttiltak blir dette langt dyrere. Se derfor etter muligheter for å kombinere tiltak, og ta gjerne en prat med en håndverker eller en interiørarkitekt for tips.

5. Trenger du å søke?

Noe du bør avklare tidlig, er hvorvidt arbeidet ditt kommer til å utløse søknadsplikt. De fleste oppussingsprosjekter slipper unna søknadsplikten, men langt ifra alle. Om du må søke, må du beregne nok tid til dette, og du må ofte ha hjelp av en fagperson. Ta som utgangspunkt at du trenger minst seks måneder til byggestart for å få søknader på plass. Blant tiltakene som kan utløse søknadsplikten er:

  • Inngrep i bærende konstruksjon.
  • Vesentlige endringer på fasade.
  • Bruksendring (for eksempel bygge om en bod til et soverom).
  • Bygging av tilbygg, påbygg eller underbygg.
  • Endring på, eller installering av, skorstein.

Er du usikker på om prosjektet krever byggesøknad, kan du høre med kommunen din.

6. Vurder grad av egeninnsats

Å gjøre mye av arbeidet selv er en flott måte å holde kostnadene nede når du pusser opp, samt innføre en god dose mestrings- og eierskapsfølelse. Avhengig av prosjektet ditt kan du gjøre alt fra enkelte oppgaver til alt av arbeidet selv. Har du en del erfaring med slikt arbeid, kan du mer av det krevende arbeidet, men det er viktig at du har et realistisk forhold til egen kompetanse og vurderer alternativkostnaden din. Ikke ta deg vann over hodet, og husk en del arbeid må gjøres av fagpersoner, og mye bør gjøres av fagpersoner.

7. Finn en seriøs håndverker

Sjekk referanser, sertifiseringer og økonomi, og sørg for å få tilbud fra flere slik at du kan sammenligne. Ikke la deg forlokke av lave priser - det kan koste deg dyrt senere. Det er også gunstig om du kjenner at du har god kommunikasjon med håndverkeren - det vil gjøre oppussingstiden mindre stressende. Å kommunisere visuelt i form av tegninger vil hjelpe på kommunikasjonen og minske risiko for misforståelser spesielt hvis det er andre språk med i bilde.

8. Få sluttbefaring og få alt av dokumentasjon

Når det endelige resultatet står klart, er det lurt å gjennomføre en sluttbefaring sammen med håndverkeren. Se over arbeidet som er gjort, still spørsmål og ta opp eventuelle feil eller mangler. Det er vanlig å holde av 10 prosent av beløpet frem til feil og mangler er utbedret.

Er det snakk om et større prosjekt, kan det være vanskelig å skulle mene noe om de mer tekniske delene av arbeidet. Da kan det være lurt å ta med seg en ekstern fagperson.

Siste puslespillbrikken som må på plass er dokumentasjon. Denne trenger du dersom det skulle oppstå problemer, ved fremtidig boligsalg og til eventuelle forsikringssaker som måtte oppstå.

Trenger du en god plan?

Kom igang med planleggingen av ditt neste prosjekt

Registrer prosjekt